Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deliciousmagazine en de sites die bij het deliciousmagazine netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op deliciousmagazine wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van delicious.magazine zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Sanoma Media Netherlands BV. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deliciousmagazine geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deliciousmagazine, of met de tijdelijke onmogelijkheid om delicious.magazine te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van delicious.magazine verkregen is. deliciousmagazine garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via delicious.magazine verkregen informatie. De informatie op delicious.magazine wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid
1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site deliciousmagazine.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. delicious.magazine is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website deliciousmagazine.nl.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website deliciousmagazine.nl, is het mogelijk dat de informatie die op deliciousmagazine.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. De content op de website deliciousmagazine.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan deliciousmagazine.nl. Deliciousmagazine is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website deliciousmagazine.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. delicious.magazine kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van deliciousmagazine.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Sanoma Media Netherlands BV. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deliciousmagazine.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deliciousmagazine.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deliciousmagazine.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deliciousmagazine.nl verkregen is. deliciousmagazine.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deliciousmagazine.nl verkregen informatie. De informatie op deliciousmagazine.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.