Hoofdredacteur | Karolien van Dinter
Artdirection & vormgeving | Manon Suykerbuyk
Culinaire experts | Dosia Brewer, Liselore Bus, Hester de Goede, Merijn Tol
Tekst- en eindredactie | Laura van Heusden (coördinator), Joëlle Baelde
Traffic | Carla Happee
Marketing | Jane van Daalen, Femke Ooms, Maaike Peeters, Arjan van Rijn (manager), Deveny Saris
Online redactie | Els van Asseldonk (coördinator), Sophie Fleur Jongebloed
Sales |  Voor informatie: advertising@roularta.nl, www.roularta.nl of 020-2105459

VRAGEN OVER ABONNEMENTEN? Bel of mail onze klantenservice: 020 894 75 52 of klantenservice@deliciousmagazine.nl.

Lezers uit België kunnen bellen met 078 480 911 of mail via klantenservice@deliciousmagazine.nl.

CULINAIRE VRAGEN? Bel of mail de delicious.redactie: 020 210 53 20 of  delicious@roularta.nl.

Privacy | Roularta Media Nederland – de uitgever van delicious. –legt van haar abonnees en klanten in het kader van haardienstverlening gegevens vast. Deze persoonsgegevensworden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijkewet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kijk voor het privacybeleid van Roularta Media Nederland op roularta.nl/voorwaarden/ of via Roularta Media Nederland t.a.v. Afdeling Klantenservice, Postbus 606, 7000 AP Doetinchem kun je contact opnemen met vragen over dit privacybeleid.

delicious. is een uitgave van Roularta Media Nederland© 2023 NewsLifeMedia Pty Ltd. Onder voorbehoud van alle rechten. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit. delicious. is een geregistreerd merk van NewsLifeMedia.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *