Hoofdredacteur | Maureen Belderink (maureen@deliciousmagazine.nl)
Artdirection & vormgeving | Manon Suykerbuyk, Sophi Deinum
Culinaire experts | Dosia Brewer, Liselore Bus, Hester de Goede, Merijn Tol
Tekst- en eindredactie | Laura van Heusden (coördinator), Marion de Boer, Laurien Istha
Traffic | Carla Happee
Marketing | Jane van Daalen, Femke Ooms, Maaike Peeters, Arjan van Rijn (arjan.vanrijn@newskoolmedia.nl), Deveny Saris
Online redactie | Joy Bouwmeester, Sophie Fleur Jongebloed
Sales |  Value Zipper, info@valuezipper.nl of bel 085 060 50 03 (let op: alléén sales gerelateerde vragen)

VRAGEN OVER ABONNEMENTEN? Bel of mail onze klantenservice: 020 894 75 52 of klantenservice@deliciousmagazine.nl.

Lezers uit België kunnen bellen met 078 480 911 of mail via klantenservice@deliciousmagazine.nl.

CULINAIRE VRAGEN? Bel of mail de delicious.redactie: 020 210 53 20 of   delicious@newskoolmedia.nl.

Privacy | New Skool Media B.V., de uitgever van delicious., legt van haar abonnees en klanten in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is New Skool Media B.V., Spaklerweg 53, 1114 AE Amsterdam. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomsten met abonnees en andere klanten en om informatie te verstrekken over relevante producten en diensten van New Skool Media B.V. De gegevens kunnen ook worden gebruikt door zorgvuldig geselecteerde organisaties om abonnees en klanten te informeren over relevante aanbiedingen betreffende producten en diensten. Als u geen prijs stelt op deze informatie, dan kunt u dit onder vermelding van ‘privacy’ schriftelijk doorgeven aan:

New Skool Media B.V. | Spaklerweg 53 1114 AE Amsterdam of via privacy@newskoolmedia.nl

De verwerking van de persoonsgegevens is door New Skool Media te Amsterdam aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer m1586121.

delicious. is een uitgave van New Skool Media Exploitatie (dat onderdeel is van New Skool Media) en wordt wordt gepubliceerd onder licentie van NewsLifeMedia Pty Ltd. © 2020 NewsLifeMedia Pty Ltd. Onder voorbehoud van alle rechten. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit. delicious. is een geregistreerd merk van NewsLifeMedia.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.