Zó belangrijk is het voor je gezondheid om samen te eten

Eet jij ’s avonds samen met je gezin aan tafel? Wist je dat slechts één derde van de gezinnen anno 2020 gezellig samen eet? In 1966 werden nog gemiddeld drié maaltijden per dag met het gezin genoten. In 1999 was dat nog maar minder dan één gezinsmaaltijd op werkdagen en twee op weekenddagen.

Groot gezin ? Deze 5 gerechten zijn dan ideaal om te maken!

houd ’t relaxed

Samen eten is goed voor ons, in het bijzonder voor kinderen en tieners. Want dat is hét moment om de dag door te nemen, naar elkaar te luisteren en tegelijk lekker en gezond te eten. Het is geen probleem als die gezonde maaltijd er een keer bij inschiet en je pizza’s laat aanrukken. Of als samen eten niet lukt, omdat de een moet overwerken en de ander vroeg naar de sportclub moet. Beter een relaxed zondagsmaal met z’n allen dan iedereen geforceerd aan tafel op een drukke doordeweekse dag.

goed voor iedereen

Samen eten is niet alleen goed voor gezinnen, blijkt uit een onderzoek van Resto van Harte. Samen eten is goed voor iedereen. Het is een manier om sociale contacten te onderhouden, normen en waarden over te brengen en families, vrienden en buren te verbinden. En niet te vergeten: het is voor velen een gezellig en ontspannen moment van de dag. Samen eten zorgt er ook voor dat mensen zich mentaal beter voelen. Ook in verpleeghuizen. Als ouderen, die altijd met een bord op schoot eten, aan tafel worden gebracht voor een maaltijd, voelt 80% van de mensen zich minder eenzaam en depressief!

eten door de eeuwen heen

Sinds het begin van de jaartelling eten mensen aan tafel. In de middeleeuwen aten ze gezamenlijk met familie, buren of personeel uit gemeenschappelijke schalen, slurpten ze met z’n tweeën soep uit één kom, dronken ze uit dezelfde beker en deelden ze messen en vorken Vanaf de renaissance verdringt de tafel het bed als belangrijkste meubelstuk in huis.

Pas vanaf de 19e eeuw wordt de gewoonte om met het gezin te eten sterk gepromoot. De gezinsmaaltijd aan tafel doet zijn intrede. In eerste instantie heeft de maaltijd een disciplinerende en opvoedende functie, waarbij tafelmanieren en sociale omgangsvormen worden bijgebracht. Later verandert dit in een meer ongedwongen sociaal gebeuren. De maaltijd wordt een gelegenheid waar kinderen en ouders samenkomen om dagelijkse ervaringen te delen, te praten en te genieten.

Later in de 20e eeuw doet de televisie zijn intrede en krijgt de eettafel concurrentie van de zitkamer. De tv wordt het centrale punt in de woning. Ook veranderingen in de samenleving zetten druk op onze eetgewoonten. Vrouwen werken vaker en ook is het niet meer vanzelfsprekend dat zij voor een warme maaltijd zorgen.

huidige eetgewoonten

Zo’n 1,5 miljoen Nederlanders eet dagelijks de maaltijd alleen. Als gevolg van het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens en de individualisering komt het steeds vaker voor dat mensen alleen eten.

Meer dan driekwart van alle Nederlanders gebruikt de avondmaaltijd samen met anderen. Naarmate mensen ouder worden, wordt de maaltijd vaker alleen gegeten. Maar als mensen mogen kiezen, eten ze het liefst samen aan tafel met anderen (9 op de 10 Nederlanders eet graag samen en ruim driekwart doet dat het liefst aan tafel). Wij zeggen: aan tafel!

Samenstelling: Marion De Boer. Bronnen: delicious. magazine UK, onderzoek kind & samenleving, Resto Van Harte

samen eten - delicious