bewuste visweek & bijvangst

Share on pinterest
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Bijvangst overboord? Als het aan ons ligt niet, want veel vissen overleven dit niet en ze smaken geweldig. Dus: vraag ernaar op de markt en bij de viswinkel. Hoe meer vraag, hoe beter de verkoop, dus nog minder redenen om bijvangst overboord te kieperen. Raadpleeg voor inspiratie delicious. hét visboek. 

Maak eenvoudig deze gefrituurde citroenspiering met saffraanmayonaise van bijvangst!

over 30 jaar willen we ook nog een visje kunnen eten!

BIJVANGST EN EUROPESE REGELGEVING
De visbestanden in de Noordzee staan er goed voor. Door goede afspraken te maken op internationaal en Europees niveau wordt eraan gewerkt de professionele visserij zo duurzaam mogelijk te maken. Nederlandse beroepsvissers op
zee moeten zich houden aan het GVB (Gemeenschappelijk Visserij Beleid), opgesteld door de EU. Het GVB zorgt dat onze visserij en aqua-cultuur op cultureel, ecologisch, economisch en sociaal gebied duurzaam is. Er werken veel mensen in de visserijsector, dus economisch moet de visserij ook gezond zijn. Zoveel mogelijk vis vangen is oké, maar de zee leegvissen niet. We willen in de toekomst ook nog een visje kunnen eten! Dus moet de vangst gereguleerd worden. Met visquota, technische maatregelen – hoe wordt er gevangen, met wat voor schepen en wat voor netten –, een meerjarenplan voor bedreigde vissoorten en een register waarin boten en vangstgegevens worden geregistreerd. Zo wordt de professionele visserij transparanter en kan er zo nodig op tijd worden bijgesteld.

BIJVANGST NIET MEER OVERBOORD
De laatste jaren is de Noordzeevloot sterk geïnnoveerd, waardoor er veel minder brandstof wordt gebruikt, er minder bodemberoering is en er minder bijvangst wordt gevangen. Vanaf 1 januari 2016 tot 2019 wordt een nieuwe Europese wet in fasen ingevoerd.Vissers mogen ongewenste bijvangst niet meer in zee teruggooien, maar moeten de bijvangst aanbieden bij de visafslagen. Aanlandplicht heet dat. Teruggegooide vis sterft bijna altijd en de aanlandplicht moet deze verspilling terugdringen. Vissen zonder bijvangst is onmogelijk, maar betere netten en ontsnappingspanelen voor te kleine vissoorten onder water kunnen ongewenste bijvangst zo veel mogelijk tegenhouden. Ondermaatse vis mag niet aan consumenten worden verkocht, maar kan wel worden verwerkt tot vismeel voor viskwekerijen of dierenvoeding. Maatse vis – bijvangstvis die wél aan de consument verkocht kan worden – levert de vissers op dit moment weinig tot niets op. Terwijl veel van deze vis net zo vers en net zo lekker is als de populaire soorten, die vaak overbevist worden en waarvan veel soorten al bedreigd zijn. Vraag dus allemaal bij je vishandel naar bijvangst, dan wordt het voor vissers de moeite waard om ook deze vissen te verkopen.

SEIZOENSVIS
Het GVB zorgt ook voor regelgeving wanneer één bepaalde vissoort mag worden gevangen. Vóór het paarseizoen, zodat vissen de kans krijgen nakomelingen voort te brengen en zo de vispopulatie in stand houden. Zo kunnen we blijven vissen, ook in de toekomst. Elke vis heeft zijn eigen seizoen. Op goedevis.nl staat wanneer die zijn. Zo weet je als consument ook wanneer je bepaalde vissoorten niet mag kopen. Daar lees je ook over de verschillende keurmerken.

Hier kun je alles te weten komen over verantwoorde viskeuzes:
visbureau.nl/duurzaamheid
schmidtzeevis.nl
bijvangstwijzer.nl
waasdorp.nl
ecoseafood.nl

FOTOGRAFIE ALAN JENSEN STYLING CYN FERDINANDUS BEREIDING JACQUELINE PIETROWSKI PRODUCTIE TRUDELIES SCHOUTEN

Dit artikel komt uit delicious. maart 2017. Wil je meer lezen uit dit nummer? Bestel het dan snel in onze webshop!

bijvangst